Baixa Expeditions, a partir d'ara l'EMPRESA, és propietària del nom de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix a través de l'adreça http://www.baja.cat

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web http://www.baja.cat que l'EMPRESA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet amb la finalitat de proporcionar informació sobre els seus productes, serveis i preus. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves.

Propietat intel · lectual i ús dels continguts

 • La totalitat d'aquest lloc web (programació, textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinacions de colors, estructura, disseny i presentació dels seus continguts) i el nom de domini baja.cat són propietat de l'EMPRESA o, si s'escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors i es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel · lectual i Industrial així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

 • Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a l'EMPRESA i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, l'EMPRESA compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

 • L'EMPRESA no autoritza expressament a tercers l'ús de marcs, redireccionaments o qualssevol activitats que suposin ocultar l'origen de la informació.

 • L'EMPRESA es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de l'EMPRESA.

Protecció de dades

En concordança amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE):

 • L'usuari accepta que les dades aportades per mitjà d'aquesta pàgina web siguin incorporades a fitxers titularitat de l'EMPRESA, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol · licitats i el previsible enviament d'informació sobre productes, serveis o altres motius pels que aquest hagi de posar-se en contacte amb l'usuari.

 • Mitjançant l'ús, per part de l'usuari, dels formularis de contacte i del correu electrònic facilitat en aquesta pàgina web, l'usuari autoritza expressament a l'EMPRESA a l'enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i / o electrònic, així com al previsible contacte telefònic per tal d'oferir els serveis oferts.

 • La informació rebuda serà utilitzada exclusivament per a propòsits de cada servei i no serà comunicada a tercers, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar el servei que l'usuari ens hagi sol·licitat. Així mateix, l'EMPRESA guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

 • Els clients i / o usuaris de http://www.baja.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació o oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Baixa Expeditions, Responsable del Fitxer, ubicat a c / Amigó, 26 · 08021 BARCELONA (Spain) o bé enviant un correu electrònic a


Limitacions o exclusions de responsabilitat

 • L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la pàgina web http://www.baja.cat, excloent qualsevol responsabilitat pels danys que pugui patir l'usuari.

 • Així mateix tampoc assumeix cap responsabilitat de problemes derivats de fallades en els equips informàtics durant la connexió a Internet o originats per terceres persones mitjançant intromissions il · legítimes fora del control de l'EMPRESA.

 • L'EMPRESA tampoc garanteix l'absència de virus d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin produir aquests ni altres elements en els sistemes informàtics i documents electrònics de l'usuari ni es responsabilitza de possibles danys i perjudicis a l'usuari per errors, defectes o omissions en la informació procedent de terceres fonts.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquest lloc web
es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Els usuaris d'aquest lloc web són
conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.